Projekteksempler

Eksempelprojekter

Udvikling af bølgeenergi

Floating Power Plant

Floating Power Plant er et af de
vellykkede udviklingsprojekter, som LOKE har investeret i. Der er gennemført test i farvandet ud for Lollands Nordkyst og på det tidligere værftsområde i Nakskov, som Lolland Kommune har udviklet til et maritimt logistikcenter. Floating Power Plant er det første selskab i verden, der med succes har kombineret bølge- og vindenergi i en unit.

Lagring af vedvarende energi

Brintlandsbyen Vestenskov

Vestenskov er en landsby syd for Nakskov, hvor der er gennemført vellykket test af lagring og distribution af vedvarende energi i form af brint. Erfaringerne anvendes blandt andet i udviklingen af næste generation varmeforsyning i landdistrikter på Lolland-Falster.

Danmarks Forsyningsmuseum

Vandtårnet som forsyningsmuseum

Der arbejdes på at formidle historien om byrollen, arbejdermuseet skal sætte fokus på den ufortalte historie om livet ved samlebåndene på Nakskovs fabrikker, de sociale programmer, velfærdsstaten, oprøret og den sociale uro i 1931 hvor militæret blev sat ind samt kvinderne der kom ud på arbejdsmarkedet i 1950’erne. Sukkermuseet knyttes sammen med en bredere snitflade imellem landbrugsproduktionen på Lolland og den industrielle forarbejdning, som en fin introduktion til hele området – eksempelvis med information om det særlige klima der muliggør produktion af kirsebærvin på Frederiksdal og frugt på øerne i Smålandshavet.

I bygningen genanvendes byrådssalen, således at der kan vises kortfilm på forskellige sprog som en god introduktion til egnens gæster.