Om LOKE

Lolland Energi Holding A/S

Udviklingsselskabet LOKE A/S

Vi skaber vækst ud af vedvarende energi på Lolland

LOKE blev stiftet i 2006 som holdingselskab med kapital, der stammede fra salget af E2 aktier. Ved kommunesammenlægningen overtog Lolland Kommune ejerskabet af LOKE.

Anders B. Møller-Hansen er administrerende direktør for Udviklingsselskabet LOKE A/S. Bestyrelsen er udpeget af Lolland Kommune og sammensat af medlemmer fra Lolland kommunalbestyrelse.

Udviklingsselskabet LOKE´s overordnede formål er at skabe vækst og udvikling på Lolland og gøre øen førende indenfor udvikling af vedvarende energi og intelligent energiforbrug.

Bestyrelse

Formand
Lars Christiansen

Merete Meyer

Michael Knudsen

Tine Vinter Clausen

Holger Schou Rasmussen

Administration

Direktør
Anders B. Møller-Hansen

Udviklingsselskabet LOKE A/S
Stavangervej 13
4900 Nakskov

EAN nr. 5790002239830
CVR 35843698

Tlf: 72 30 11 11
Mail: forsyning@lollandforsyning.dk

" bg_image_size="initial" bg_image_posiiton="center center" sd_margin_bottom="0px"]

Mål

Udover projektfinansiering er det Udviklingsselskabet LOKE´s
mål direkte eller indirekte at drive energivirksomhed

Udføre energibesparelsesaktiviteter

Udøve virksomhed med udvikling, finansiering og salg af vedvarende energikilder og intelligente energiløsninger

Udøve anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med energivirksomhed.