Udviklingsselskabet LOKE A/S

Vi skaber vækst ud af vedvarende energi på Lolland

LOKE er et Udviklingsselskab, hvis formål er at udvikle og medfinansiere projekter inden for vedvarende energikilder og intelligente energiløsninger.

Egenkapitalen på 85 millioner kroner tjener som risikovillig kapital, der investeres i offentlige og private initiativer på miljøområdet.

For at Udviklingsselskabet LOKE A/S kan engagere sig i et projekt, skal det skabe en generel energieffektivisering eller reduktion af drivhusgasser og være økonomisk rentabelt. Ligeledes skal projektet bidraget il at skabet nye arbejdspladser eller regionale uddannelsesforløb i regionen. Det er Udviklingsselskabet LOKE´s bestyrelse, der i sidste ende afgør om et projekt skal støttes.