Investeringsprofil

Investeringsprofil

Udviklingsselskabet LOKE A/S tilstræber at deltage i OPP (Offentlig-Privat Partnerskab) – projekter, der indebærer 20-50 % medfinansiering.

Investeringshorisont:       Typisk 1-3 år

Typisk afkastningskrav:   CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate) + 2,5%

Investeringsstørrelse:      50.000 kr. – 500.000 kr.

Udviklingsselskabet LOKE A/S kan støtte nye projekter med lån aktiekapital, og/eller vilkårslån. LOKE deltager med risikovillig kapital, der dog ikke overstiger 50%.

Projekter, der indebærer nye jobs og/eller uddannelsesforløb i regionen prioriteres.

Udviklingsselskabet LOKE A/S tilbyder Seed-capital som lån i generel størrelsesorden af 25.000 kr. – 250.000 kr.

Projekter skal holdes inden for rammerne af EL – og Varmeforsyningsloven.

Projektporteføljen har 3 søjler

Projekter, som omfatter brug af ny teknologi. 15-20 % af kapitalen er reserveret til at medfinansiere denne type projekter.

Projekter, der indebærer implementering af mere traditionelle og kendte teknologier, og som hermed har en lavere finansiel risiko, udgør Udviklingsselskabet LOKE´s kerneforretningsområde.

Typisk projektandel Udviklingsselskabet LOKE A/S: 50.000 kr. – 500.000 kr.

I mindre grad kan Udviklingsselskabet LOKE A/S også finansiere feasibility studier, der er nødvendige for fremtidige investeringer relateret til Udviklingsselskabet LOKE´s overordnede formål.

  • Investeringen skal være relateret til Udviklingsselskabet LOKE´s overordnede målsætning.
  • Projektet skal kunne realiseres i fuld skala på Lolland.
  • Projektet skal have et lokalt, regionalt eller internationalt vækstpotentiale.
  • Demo-projekter skal kortlægge muligheden for at implementere projektet lokalt.