Ansøgning

Ansøgning

Støtteberettigede projekter

LOKE støtter projekter, der indebærer en gevinst i form af en generel energieffektivisering og reducerede udslip af klimagasser. Følgende kriterier lægges til grund for vurderingen

Projektet gennemføres på Lolland-Falster

Projektet danner grundlag for nye regionale uddannelsesforløb

Projektet bidrager til ny viden og mere effektive løsninger i kommunens energiforsyningssystemer

Projektet gennemføres i regi af offentlig-privat partnerskab

Behandling

LOKE´s bestyrelse godkender projekter på kvartalsvise møder, hvor projektansøgninger bliver behandlet på 3 niveauer som følgende

Forespørgsler

Interesse indikationer

Endelig beslutning

Det er muligt at kontakte LOKE telefonisk for en første vurdering af, om projektet er relevant og opfylder kravene.

Såfremt projektet fremstår som et relevant LOKE projekt vil vi bede om at få tilsendt en kort skriftlig redegørelse.

Oplys følgende i beskrivelsen

  • Projektets navn og kontaktinformationer på virksomheden og nøglepersoner.
  • Virksomhedens omsætning, overskud og balance i de seneste 2 år.
  • Virksomhedens kerneforretningsområde
  • Projektets baggrund og formål
  • Projektets miljø- og energigevinster
  • Anslået investeringsbehov
  • Udkast til finansieringsplan
  • Anslået overskud

Ansøgningsfrist

Oplysning om ansøgningsfrister fås ved henvendelse til administrationen – find kontaktinformationer under menupunktet LOKE / Administration.