Projektforløb

Projektforløb

LOKEs energieksperter giver bud på energirelevans og involverede energigevinster.

LOKEs administration indhenter yderligere  informationer i dialog med projektsponsor, typisk foreløbige beregninger på finans/økonomi og energi samt potentiale for nye jobs/uddannelsesforløb.

Administrativ screening før første præsentation for LOKEs bestyrelse.

Projektidé bearbejdes yderligere af projektsponsor i detaljeret studie (energi, marked, produktion, teknologi, finansiering, lønsomhed, etc)

Studie gennemgås af LOKEs stab og styrkes evt. via energiøkonomiske analyser.

LOKEs administration forhandler med projektsponsor mhp. LOKEs medvirken i projektet (ToR) inklusiv evt. “energi and environmental covenants”

Projektsponsor implementerer projektet

LOKEs administration overvåger løbende projektets økonomiske og energirelaterede præstationer.